TESTAMENTEN EN NALATENSCHAP IN SPANJE

Bij Chapfor zal ons team u duidelijk informeren over de opmaak en het
doen verlijden van uw testament ten overstaan van een Spaanse notaris,

zodat deze rechtsgeldig wordt opgemaakt en voldoet aan alle formele
vereisten die erop van toepassing zijn.
Onze adviseurs bieden de volgende diensten aan:
Het doen verlijden van het testament in Spanje opgemaakt in twee talen ten overstaan van
een Spaanse notaris en bijstand van een professionele tolk bij het ondertekenen op het
notariskantoor.
 Nauwkeurige informatie omtrent de kosten en belastingen die voortvloeien uit de
aanvaarding van de nalatenschap in Spanje.
 Het verzamelen van de benodigde documenten voor het verlijden van de akte, zoals de
overlijdensakte, testament, NIE nummer, certificaat bij het Centrale Testamentenregister,
certificaat van de verzekeringsdekking van het overlijden, bankcertificaat van de houders
van de Spaanse bankrekening en overige rechten en goederen in Spanje.
 Bijstand op het notariskantoor voor het verlijden van de akte van verklaring van erfgenamen
en in voorkomend geval de akte van aanvaarding en toedeling van de nalatenschap.
 Het indienen en betalen van de successie- en schenkingsrechten bij de Spaanse
belastingdienst.
 Inschrijving in het betreffende eigendomsregister van de akte van de nalatenschap.

Top