INKOMSTENBELASTING ALS NIET RESIDENT

INKOMSTENBELASTING ALS NIET RESIDENT
De Inkomstenbelasting voor niet-residenten is een eenzijdige
belastingaangifte die alle niet-residenten in Spanje die een woning
bezitten op Spaans grondgebied jaarlijks bij de Spaanse belastingdienst
moeten indienen.
Indien de eigendom werd verkregen door een gehuwd koppel of door
meer dan één persoon is iedere persoon afzonderlijk belastingplichtig en
dient elke persoon een individuele aangifte in te dienen.
Afhankelijk van het gebruik van de woning wordt de belasting als volgt
berekend:
– Berekening van de inkomsten belasting in Spanje rekening houdend
met het exclusieve, persoonlijke gebruik door de eigenaar. In dit geval
wordt een bepaald percentage van de kadastrale waarde van de
eigendom berekend.
– Berekening van de inkomsten in geval de woning wordt verhuurd. Er
wordt rekening gehouden met de huurprijs en met de inkomsten en onkosten van de verhuur.

Top