ADVIES BIJ AANKOOP EN VERKOOP VASTGOED

Bijstand bij de notaris
Openen Spaanse bankrekening

verzekeringen
nazicht verkoopscontract
Aansluiten van wáter en electriciteit
Behandeling NIE aanvraag
Opstellen Volmachten
Registratie vastgoed in het eigendomsregister

 

Wij staan u bij in alle fases van de aan- of verkoop van vastgoed in Spanje:
Het bestuderen van alle documentatie betreffende de woning.
Advies bij het opstellen en ondertekenen van het privécontract.
Analyse van alle betalingen betreffende de woning om te achterhalen of er mogelijke schulden
of andere lasten op rusten.

Voorbereiding van de notariële koopakte en bijstand op het notariskantoor tijdens het
ondertekenen ervan.

Informatievoorziening en de betaling van de belastingen die voortvloeien uit de aankoop.
Inschrijving op uw naam van de woning in het eigendomsregister.
Bij de verkoop van uw woning in Spanje bieden we tevens alle informatie over de bijkomende
kosten en belastingen die hieruit voortvloeien en helpen we u met de betaling ervan.
Het verkrijgen van de benodigde documenten om de verkoop op correcte wijze te voltooien.
Wij staan u onder andere bij in de volgende procedures:

-Bijstand bij de notaris
-Openen Spaanse bankrekening
-Verzekeringen
-Nazicht verkoopscontract
-Aansluiten van wáter en electriciteit
-Behandeling NIE aanvraag
-Opstellen Volmachten
-Registratie vastgoed in het eigendomsregister.
-Betaling van de ‘Plusvalía’-gemeentebelasting op de meerwaarde van de grond.
-Vermogenswinst die voortvloeit uit de verkoop van de woning.
-Inkomstenbelasting in Spanje voor niet-residenten.
-De aanvraag van het certificaat bij de Vereniging van Eigenaren.
-De aanvraag van het energie-efficiëntiecertificaat.

Top